RUGACIUNI


Rugaciuni la masa

Rugaciune la masa de dimineata

Rugaciune inainte de masa de dimineata

Bine voi cuvanta pe Domnul in toata vremea mea; pururea lauda Lui in gura mea… Ochii tuturor, Doamne spre Tine nadajduiesc si tu le dai lor hrana la buna vreme. Deschizi Tu mana Ta si saturi pe tot cel viu de bunavointa. Drept este Domnul in toate caile Sale. Aproape este Domnul de toti cei ce-L cheama pe El intru adevar… Aliluia, Aliluia, Aliluia.

Rugaciune dupa masa de dimineata – Cuvine-se cu adevarat

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.


Rugaciune la masa de pranz

Rugaciune inainte de masa de pranz - Tatal Nostru

Tatal nostru care esti in ceruri,
sfinteasca-se numele tau,
vie imparatia ta,
faca-se voia ta, precum in cer asa si pe pamant.
Painea noastra cea de toate zilele,
da-ne-o noua astazi
si ne iarta noua greselile noastre
precum iertam si noi gresitilor nostri
si nu ne duce pe noi in ispita
ci ne izbaveste de cel rau.
Ca a ta este imparatia si puterea si marirea,
acum si pururea si in vecii vecilor.
Amin.

Rugaciune dupa masa de pranz

Slava Tie, Doamne, slava Tie, Sfinte, slava Tie, Imparate, ca ne-ai dat noua bucate spre veselie. Umple-ne pe noi si de Duhul Tau cel Sfant, ca sa ne aflam inaintea Ta bineplacuti si neinfruntati, cand vei rasplati fiecaruia dupa lucrurile sale.


Multumim Tie, Hristoase, Dumnezeul nostru, ca ne-ai saturat pe noi de bunatatile Tale cele pamantesti; nu ne lipsi pe noi nici de cereasca Ta imparatie, ci, precum in mijlocul ucenicilor Tai ai venit, Mantuitorule, pace dandu-le lor, vino si la noi si ne mantuieste.


Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine, Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si prea nevinovata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat Heruvimii si mai slavita fara de asemanare decat Serafimii, care fara stricaciune pe Dumnezeu-Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.


Rugaciunea la masa de seara

Mergand seara la masa, se zice:

Manca-vor saracii si se vor satura si vor lauda pe Domnul; iar cei ce-L cauta pe Dansul, vii vor fi inimile lor in veacul veacului.

Slava Tatalui si fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Doamne miluieste (de 3 ori). Binecuvinteaza, parinte. Preotul binecuvinteaza masa.


Dupa scularea de la masa, se zic aceste rugaciuni catre Nascatoarea de Dumnezeu:

Facutu-s-a pantecele tau masa sfanta, avand cereasca paine pe Hristos Dumenzeul nostru, dintru Care tot cel ce mananca nu va muri, precum a zis Hranitorul tuturor, Nascatoare de Dumnezeu.

Darurilor tale fa-ne pe noi vrednici, Nascatoare de Dumnezeu Fecioara, trecand cu vederea gresealele noastre si daruind vindecare celor ce iau credinta binecuvantarea ta, Preacurata.

Apoi se zice:

Cuvine-se cu adevarat sa te fericim pe tine Nascatoare de Dumnezeu, cea pururea fericita si binecuvantata si Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce esti mai cinstita decat serafimii si mai slavita fara de asemanare decat serafimii, carea fara stricaciune pe Dumnezeu Cuvantul ai nascut, pe tine, cea cu adevarat Nascatoare de Dumnezeu, te marim.


Si:

Veselitu-ne-ai pe noi, Doamne, intru fapturile Tale, si intru lucrurile mainilor Tale, Doamne. Dat-ai veselie in inima mea, mai mare decat veselia pentru rodul lor de grau, de vin si de untdelemn ce s-au inmultit. Cu pace impreuna ne vom culca si vom adormi, ca Tu, Doamne, indeosebi, intru nadejde ne-ai asezat.

Slava Tatalui si fiului si Sfantului Duh. Si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin. Doamne miluieste (de 3 ori). Binecuvinteaza, parinte.

Preotul:

Cu noi este Dumnezeu, cu al Sau har si cu a Sa iubire de oameni, totdeauna, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.


Rugăciune către Preasfânta Născătoare de Dumnezeu

Preasfântă Născătoare de Dumnezeu,care eşti lumina întunecatului meu suflet,nădejdea,acoperământul,scăparea,mângâierea şi bucuria mea,mulţumesc Ţie,că mai învrednicit pe mine,nevrednicul,să fiu părtaş preacuratului Trup şi Scumpului Sânge al Fiului Tău.Ci Tu,care ai născut Lumina cea adevărată,luminează-mi ochii cei înţelegători ai inimii;Ceea ce eşti Maica iubitoare de milostivire a Dumnezeului celui milostiv,miluieşte-mă şi dă umilinţă şi zdrobire în inima mea şi smerenie întru gândurile mele şi ridicare din robia cugetelor mele.Şi mă învredniceşte până la sfârşitul vieţii,fără de osândă să primesc sfinţirea preacuratelor Taine,spre tămăduirea sufletului şi a trupului.Şi-mi dă,Stăpână,lacrimi de pocăinţă şi de mărturisire,ca să te laud şi să te slăvesc pe tine în toate zilele vieţii mele,că binecuvântată şi preaslăvită eşti în veci.AMINRUGĂCIUNE LA NECAZURI ŞI SUPĂRĂRI

Doamne,viforul necazurilor se ridică asupra mea şi ape intrat-au până la sufletul meu,dar întru Tine este toată nădejdea mea.Tu cunoşti pricina răului ce mă bântuie.La Tine perii capului meu sânt număraţi.La Tine,deci,
scap şi pe Tine te rog să depărtezi de la mine orice rău pierzător de suflet şi să-mi ajuţi a birui toate ispitele ce mă învăluiesc,căa Tu eşti întărirea,scăparea şi izbăvitorul meu,Hristoase Dumnezeule,şi
Tie slava înălţăm Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.AMIN


RUGĂCIUNE PENTRU ÎMPĂCARE

Doamne miluieşte pe cei ce mă urăsc,mă zăvistuiesc şi mă ocărăsc;aşijderea şi pe cei ce mă grăiesc de rău.
Ca nu cumva vreunul din ei să pătimească ceva rău pentru mine,necuratul,nici în
veacul de acum,nici în cel ce va să fie.Ci-i sfinţeste pe dânşii cu mila Ta,şi-i acoperă de
bunătatea Ta,Preabunule Stăpâne.AMIN


Rugăciune de călătorie

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Amin. Stăpîne, Doamne Dumnezeul nostru, Calea, Adevărul şi Viaţa - Cel ce ai bine-voit a călători în Egipt cu Iosif şi cu Preacurata Fecioară, Maica Ta; Doamne - Cel ce ai călătorit împreună cu Luca şi cu Cleopa la Emaus şi, prin frîngerea pîinii prea-mărit descoperindu-Te lor, i-ai făcut să se întoarcă veseli în Ierusalim - şi acum, cu darul şi cu Dumnezeiasca Ta binecuvîntare, călătoreşte împreună cu mine, robul Tău (numele), care cu smerenie chem ajutorul Tău. Şi, precum oarecînd ai păzit pe robul Tău, Tobie, trimite-mi şi mie acum pe Îngerul Tău păzitor, ca să fie cu mine împreună călător, să mă izbăvească de toată înconjurarea văzuţilor şi nevăzuţilor vrăjmaşi şi spre împlinirea poruncilor Tale să mă povăţuiască; ca astfel - cu pace, cu bună sporire, şi cu sănătate călătorind - iarăşi cu pace şi fără de tulburare să ne întoarcem. Şi ne dă nouă tot binele cu bucurie, ca întru slava Ta toate să se săvîrşească. Că Tu eşti Dumnezeul nostru şi Ţie slavă înălţăm: Tatălui, şi Fiului şi Sfîntului Duh, acum, şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.

Rugăciune pentru vrăjmaşi, a Sfîntului Nicolae Velimirovici

În numele Tatălui, şi al Fiului şi al Sfîntului Duh. Amin. Doamne, binecuvintează-i pe vrăjmaşii mei. Şi eu îi binecuvintez, şi nu-i blestem. Ei au mărturisit în locul meu păcatele mele în faţa lumii. Ei m-au biciuit cînd eu m-am cruţat de la biciuire. Ei m-au chinuit atunci cînd eu am fugit de chinuri. Ei m-au hulit atunci cînd eu m-am vorbit de bine pe sine-mi. Ei m-au scuipat atunci cînd eu m-am mîndrit cu sine-mi. Binecuvintează, Doamne, pe vrăjmaşii mei. Cînd eu m-am făcut înţelept, ei m-au numit nebun. Cînd m-am făcut puternic, ei au rîs de mine ca de un ticălos. Cînd am vrut să conduc pe oameni, ei m-au împins înapoi. Cînd m-am grăbit să mă îmbogăţesc, ei m-au tras înapoi cu mînă de fier. Cînd m-am gîndit să dorm liniştit, ei m-au trezit din somn. Cînd mi-am zidit casă pentru viaţă lungă şi liniştită, ei au răsturnat-o şi m-au gonit afară. Cu adevărat, vrăjmaşii m-au dezlegat de lume şi mi-au întins mîinile pînă la veşmîntul Tău. Binecuvintează, Doamne, pe vrăjmaşii mei.Binecuvintează-i şi-i înmulţeşte; asmute-i şi mai mult împotriva mea, ca fuga mea spre Tine să fie fără întoarcere; ca să se rupă nădejdea mea în oameni ca mreaja de păianjen, ca smerenia să împărăţească deplin în inima mea; ca inima mea să se facă mormîntul celor rele; ca toată comoara mea să o adun în Ceruri. Ah, de m-aş slobozi odată de amăgirea de sine, care m-a înfăşurat în mreaja grozavă a vieţii înşelătoare. Vrăjmaşii m-au învăţat să ştiu ceea ce puţini ştiu în lume: că omul nu are vrăjmaşi pe pămînt, afară de sine însuşi. Doar acela urăşte pe vrăjmaşi, care nu ştie că vrăjmaşii nu sînt vrăjmaşi, ci prieteni aspri. De aceea, Doamne, binecuvintează pe prietenii şi pe vrăjmaşii mei. Sluga blestemă pe vrăjmaş, pentru că nu ştie; iar fiul îl binecuvintează, pentru că ştie. Căci fiul ştie că vrăjmaşii nu pot să se atingă de viaţa lui. Pentru aceea, el păşeşte slobod între ei şi se roagă lui Dummnezeu pentru ei. Doamne, binecuvintează pe vrăjmaşii mei. Şi eu îi binecuvintez, şi nu îi blestem. Amin.

Rugaciune pentru nasterea de prunci

Rugaciunea sotilor care nu au copii
"Binecuvantat esti Tu, Dumnezeul parintilor nostri, si binecuvantat este numele Tau cel sfant si slavit intru toti vecii! Sa Te binecuvanteze pe Tine cerurile si toate fapturile Tale! Tu ai facut pe Adam si Tu ai facut pe Eva, femeia lui, pentru a-i fi ajutor si sprijin, si din ei s-a nascut neamul omenesc. Tu ai zis: "Nu este bine sa fie omul singur; sa-i facem un ajutor asemenea lui". Si acum, Doamne, nu placerea o caut, luand pe femeia mea, ci o fac cu inima curata. Binevoieste de a avea mila de ea si de mine si a ne duce impreuna pana la batranete!", s-a rugat Tie Tobie, iar Tu i-ai umplut casa de binecuvantare si i-ai daruit copii ca raspuns la cererile sale.
Doamne, pustii sunt casele fara copii, si triste inimile sotilor care nu au urmasi. Chiar daca nu avem credinta dreptilor, care pentru rugaciunile lor s-au invrednicit sa aiba copii, pentru mila Ta cea nemasurata nu ne lasa, Atotputernice Doamne, ci vezi suspinul inimilor noastre. Umple-ne casa de bucuria pe care o aduc copiii, iar pe noi intareste-ne ca sa ii crestem pe ei cu dragoste si intelepciune in dreapta credinta, spre slava Numelui Tau si a Sfintei Tale Biserici.  Amin !


Rugaciune pentru binefacatorul tau


Rugaciune pentru binefacatorul tau
Dumnezeule al dragostei, Tie sunt dator a-Ti multumi pentru dulcele simtamant al dragostei si ocrotirii, de care ma bucur. O, Cel ce esti izvorul tuturor bunatatilor, revarsa binecuvantarea si binefacerile Tale peste acela pe care inima mea il cinsteste si il iubeste, peste robul Tau (numele). Apara-l de toate primejdiile ce bantuie viata muritorilor pe pamant. Fa sa rasara asupra lui intotdeauna un soare stralucitor, ca sa risipeasca norii grijilor si ai suferintelor din viata lui. Umple inima lui de bucuria mantuirii Tale, povatuieste-i pasii pe cai drepte, in scopul mantuirii si al fericirii. Nu lasa ca apasatoarele suferinte sa-i innoureze fruntea si sa-i amarasca inima. Nenorocirile lui sa nu faca a i se cobori lacrimi in ochi, inima lui sa nu fie jertfa intristarilor. Fa ca fiecare din zilele lui sa fie o frumoasa zi de primavara, viata lui sa se asemene unui rau limpede si lin, ce curge prin gradini inverzite si pline de flori. Iar daca va fi amenintat de nenorocire, fii aparatorul si ocrotitorul lui, precum el este aparatorul meu. Ori in ce parte va merge sau se va afla, umbreste-l cu bunatatea si apararea Ta. Da-i, Dumnezeul meu, toate placerile si toate bucuriile iertate muritorilor care pazesc poruncile Tale si fac bine aproapelui lor. ingerul Tau cel bun sa-l insoteasca si sa-l pazeasca in toate zilele lui si, dupa o viata lunga, plina de binefaceri si fapte bune, sa se invredniceasca a dobandi bunatatile Tale cele fara de sfarsit, gatite tuturor celor ce lucreaza virtutea. Amin.


Rugaciune pentru vrajmasi

Rugaciune pentru vrajmasi

Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, Cel unul nascut din Tatal, mai inainte de veci, Carele de buna voie ai primit moartea pe cruce pentru mantuirea neamului omenesc si ca un mielusel fara de glas impotriva celui ce-l injunghie, asa nu Ti-ai deschis gura,- caci pe cruce fiind rastignit intre cei doi talhari si batjocoririle de la cei potrivnici primind, spre cer Ti-ai ridicat ochii si cu bunatate Te-ai rugat: "Parinte! iarta-le lor, ca nu stiu ce fac". Tu Doamne, ne-ai invatat sa nu stam impotriva celui rau si ai zis: "De te va lovi cineva peste obrazul cel drept, intoarce-i si pe cel stang". Asemenea Tu ne-ai poruncit zicand: "Iubiti pe vrajmasii vostri, binecuvantati pe cei ce va blesteama, faceti bine celor ce va urasc si rugati-va pentru cei ce va vatama si va prigonesc, ca sa fiti fii ai Parintelui vostru cel din ceruri, caci El rasare soarele Sau peste cei buni si peste cei rai, si ploua peste cei drepti si peste cei nedrepti".
Tu insuti intru tot bunule imparate, cauta la mine nevrednicul robul Tau, si da-mi tarie, ca sa nu ma manii impotriva vrajmasului meu si sa nu-i intorc lui loviturile cu razbunare, caci "numai al Meu este a razbuna", graieste Domnul,- iar noua, fapturilor celor dupa chipul si asemanarea Ta, ne-ai poruncit Tu insuti "ca sa nu apuna soarele peste mania voastra", si daruri la sfintele Tale altare sa nu aducem pana nu ne vom fi impacat mai intai cu cei in neintelegeri cu noi!
Tu deci, Care in luminoasa si sfanta rugaciune "Tatal nostru" ne inveti sa ne rugam, zicand: "Si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri", ajuta-mi mie, Doamne, ca, potrivit cuvintelor Tale, sa rasplatesc cu bine celor ce ma urasc, celor ce ma vatama si celor ce ma prigonesc. Da-le, Doamne, pacea Ta, lumineaza-le mintea, ca sa Te cunoasca pe Tine si poruncile Tale, curateste-le inima si o mladie, ca sa-si vada gresalele si sa se caiasca de nedreptatile lor! Nu-ilasapeei, Doamne, in ratacire si in pacat! Trimite-le lor binecuvantarea Ta, ca sa se intoarca si sa se mantuiasca si sa fie vii intru imparatia Ta! Iar mie, Stapane, daruieste-mi duhul curatiei, al gandului smerit, al rabdarii si al dragostei, pentru ca in pace si cu bucurie sa graiesc catre Tine unele ca acestea:" larta-ne noua gresalele, precum si noi iertam gresitilor nostri". Amin.


Rugaciune pentru impacare

Rugaciune pentru impacare
Doamne, miluieste pe cei ce ma urasc, se sfadesc cu mine si ma ocarasc, asemenea si pe cei ce ma graiesc de rau, ca nu cumva vreunul din ei sa patimeasca ceva rau pentru mine, necuratul, nici in veacul de acum, nici in cel ce va sa fie. Ci-i sfinteste pe dansii cu mila Ta, si-i acopera de bunatatea Ta, Preabunule Stapane. Amin.

Rugaciune care se citeste in fiecare post


Rugaciune care se citeste in fiecare post
Dumnezeul nostru, nadejdea tuturor marginilor pamantului si a celor ce sunt pe mare departe, Cel ce mai inainte ai tocmit, prin Legea Ta cea Veche si cea Noua, aceste zile de post, la care ne-ai invrednicit sa ajungem acum, pe Tine Te laudam si Tie ne rugam: intareste-ne cu puterea Ta, ca sa ne nevoim intru ele cu sarguinta, spre marirea numelui Tau celui sfant si spre iertarea pacatelor noastre, spre omorarea patimilor si biruinta asupra pacatului,- ca impreuna cu Tine rastignindu-ne si ingropandu-ne, sa ne ridicam din faptele cele moarte si sa petrecem cu buna placere inaintea Ta intru toate zilele vietii noastre. Ca Tie se cuvine a ne milui si a ne mantui pe noi, Hristoase-Dumnezeule, si Tie slava inaltam, impreuna si Celui fara de inceput al Tau Parinte, si Preasfantului si bunului si de viata facatorului Tau Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.